Food Week Symposium: Flere veje mod mere bæredygtige fødevarer

Vi kommer ikke til at blive en verden, der går en direkte og nem vej mod mere bæredygtighed. Hvis vi skal lykkes, kræver det mod, nytænkning, komplekse løsninger – og ikke mindst helt nye forbrugervaner og -evner. Det er nogle af konklusionerne på Food Weeks bæredygtighedssymposium på ARoS fredag.

To topchefer i danske fødevarevirksomheder, stifteren af de første danske måltidskasser, en kok, en branchedirektør, en ekspert i FN´s verdensmål og en finansminister satte sig fredag sammen til Food Weeks symposium om bæredygtighed på Kunstmuseet ARoS i Aarhus. Målet med Food Weeks Symposium var at afdække og drøfte de vigtigste potentialer for en bæredygtig fødevarebranche i en bæredygtig fremtid – og hvordan gør vi det på en måde, så det lykkes, samtidig med at der er forretning i det. 

Med hvert sit perspektiv skulle deltagerne tage temperaturen på, hvordan Danmark nærmer sig FN´s verdensmål med et særligt perspektiv på vores fødevareproduktion og forbrug. Fra de to store, danske fødevarevirksomheder, Arla og Danish Crown, som begge har været på en klimarejse gennem flere år, var svaret, at branchen både har en forpligtelse og en interesse i at gøre deres virksomheder mere bæredygtige. De to top-chefer, Peder Tuborgh og Jais Valeur, mente, at fødevarevirksomheder skal sætte baren højt, sætte mål og gå i gang. Man skal turde og også være på forkant, selv om de teknologier og metoder, der skal til, endnu ikke er til rådighed. Og så, mente Tuborgh, at man allerede nu skal begynde at tænke miljømålsætninger ind i virksomhedens KPI´er, som man gør med andre parametre. Det vil inden længe være en helt naturlig måde for virksomheden at opgøre sin succes og sit regnskab på.

Uanset, at virksomhederne har et kerneansvar for at skabe mere bæredygtig produktion, så kommer Danmark isoleret set ikke langt, hvis ikke forbrugerne efterspørger og vælger mere bæredygtige produkter. Leif Nielsen, DI Fødevarer, efterlyste en større bevidsthed og lyst til at beskæftige sig med mad blandt børn og unge, så der kan skabes en oplevelse af, at bæredygtig mad er en nydelse. Det blev bakket op af kokken Kamilla Seidler, som mener, at madkundskabsundervisningen er for nedbarberet og uambitiøs. Søren Eilersen, der er en af grundlæggerne af de første måltidskasser fra Årstiderne, påpegede, at grønnere mad kun kan blive en succes, hvis det gøres let, inspirerende og lækkert for forbrugeren – eller vil danskerne spise det samme fremover.

Finansminister Nicolai Wammen svarede – ansporet af de to topchefers opfordring til, at man spiser efter de nye kostråd – at det er vanskeligt politisk at skulle styre, hvad folk skal spise. Dermed bakkede han op om behovet for nye, inspirerende og let anvendelige produkter, der lever op til bæredygtighedskravet. Han pegede desuden på, at en bæredygtig, dansk fødevareproduktion har det samme potentiale som eksempelvis vores satsning på vindenergi.

Food Weeks Bæredygtighedssymposium bliver gjort tilgængeligt i sin fulde længde på Food Weeks hjemmeside www.foodweek.dk lørdag 14. august.

 

 

Paneldeltagerne 

Peder Tuborgh, CEO Arla Foods. Arla er en af verdens største mejerikoncerner og var i 2019 en af de første fødevarevirksomheder i den størrelse til at lancere en ambitiøs og detaljeret plan for bæredygtighed. 

Jais Valeur, Group CEO Danish Crown. Som leverandør til 10 mia. måltider hvert år over hele kloden er Danish Crown en af verdens største fødevarevirksomheder. Koncernen ar- bejder bredt med bæredygtighed, bl.a. 50 % reduktion af CO2 i 2030.

Søren Ejlersen, Co-founder af Aarstiderne. Søren Ejlersen har været pionér indenfor nye forretningsmodeller til udbredelse af økologiske og bæredygtige fødevarer til den almin- delige forbruger. 

Kamilla Seidler, Kok og gastronomisk iværksætter. Kamilla Seidler har med succes inte- greret mad og social bæredygtighed så forskellige steder som Bolivia og Christianshavn og vist vejen til, hvordan en restaurant kan skabe mere end det, der ligger på tallerkenen. 

Leif Nielsen, branchedirektør, Dansk Industri Fødevarer. DI Fødevarer er et branchefælles- skab for over 260 fødevarevirksomheder i Danmark, hvor bæredygtighed er en del af agen- daen for, hvordan den danske fødevarebranche trives og udvikles. 

Stine Kirstein Junge, Global Head of SDG Accelerator for SMEs and Private Sector Advisor at UNDP. Stine Junge arbejder på internationalt niveau med at engagere private virksom- heder i realiseringen af FN’s verdensmål. 

Nicolai Wammen, MF (S), Finansminister og minister med ansvar for FN’s verdensmål 

 

For yderligere oplysninger kontakt direktør for FOOD-Aarhus, Anna Lund, tlf. nr. 31339354.