... at 90 % af vores aktører var tilfredse eller meget tilfredse med deltagelsen på Food Festival?

... at 94 % af aktørerne er enige eller meget enige i, at festivalen er en god platform til at markedsføre og eksponere virksomhedens produkter? 

... at 89 % af aktørerne er enige eller meget enige i, at festivalen er en god platform til at eksponere virksomhedens værdier?

... at 93 % af aktørerne er tilfredse eller meget tilfredse med kommunikationen før festivalen?

... at 91 % af aktørerne er tilfredse eller meget tilfredse med kommunikationen under festivalen?

... at 88 % af aktørerne er tilfredse eller meget tilfredse med kommunikationen efter festivalen?